Bezpieczeństwo / ekspertyzy

Aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo naszej nowej metody naprawczej oraz sprostać wysokim wymaganiom jakościowym naszych klientów i niemieckiego Federalnego Urzędu Kolejowego (EBA), zleciliśmy wykonanie kilku ekspertyz technicznych. DEKRA sporządziła ekspertyzy w celu potwierdzenia przydatności metody naprawczej EsCare przy naprawie żeber stopni schodów ruchomych z użyciem materiału wypełniającego. Badanie wykonano na podstawie unijnej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz norm EN 115-1, sekcje od 5.3.2.2.5 do 5.3.2.2, i EN115, sekcje od 8.2.3.2 do 8.2.3.4.

Wykonane ekspertyzy potwierdzają:
Stopnie schodów ruchomych naprawione metodą EsCare F1

„…spełniają wymagania wymiarowe określone w normach EN115 i EN115-1“
„… nie wykazują podwyższonego, dodatkowego potencjału ryzyka“
„… mogą być naprawiane wielokrotnie“

Materiał wypełniający

„… nie wykazuje żadnych wad wiązania“
„… wykazuje bardzo dobre przywieranie do aluminium“
„… jest odporny na wstrząsy“
„… jest trudnopalny“

Close Menu